MENU

Levende dieren

Levende dieren worden uitsluitend gehouden in daartoe bestemde kooien buiten het klaslokaal en alleen om ze te bekijken.

Experimenten met gewervelde dieren zijn al snel ongeoorloofd en worden in principe niet gedaan. Voor eventuele experimenten moet een daartoe opgeleid persoon een aanvraag indienen bij een dier-ethische commissie (DEC). Zonder toestemming is het experiment niet toegestaan.