MENU

In het lokaal

Bij verschillende vakken worden gevaarlijke stoffen gebruikt. Het opslaan van deze stoffen in het lokaal waar ze gebruikt worden, brengt veel risico met zich mee.

Norm

In het lokaal zijn alleen de stoffen aanwezig voor direct ( = op dezelfde dag) gebruik bij demonstratieproeven of practica. Van deze stoffen is niet meer aanwezig dan op één dag nodig is.

Minimumeisen

 • In het lokaal zijn niet meer gevaarlijke stoffen op verantwoorde manier opgeslagen dan voor direct gebruik noodzakelijk is (de dagvoorraad: werkvoorraad voor één dag) en de leerlingensets, mits deze alleen bestaan uit verdunde oplossingen.
 • Leerlingensets dienen na de practica buiten het lokaal of in een afsluitbare kast te worden opgeborgen.
 • Voorraadvorming op of onder tafels is niet toegestaan.
 • Voorraden van gevaarlijke stoffen in verpakking, brandbare en giftige stoffen mogen niet in het lokaal aanwezig zijn.
 • Grote voorraden van gevaarlijke stoffen (samen meer dan 50 liter of kilo) moeten in speciale ruimtes zoals kasten, kluizen en gebouwen

Afval

 • Gevaarlijk afval wordt ingezameld naar soort, in goed herkenbare, deugdelijke afsluitbare vaten (zie blad C – Hanteren van gevaarlijke stoffen).
 • Voor het afvoeren van afval is een procedure opgesteld.

Wensen

 • Het afval wordt zoveel mogelijk gescheiden gehouden.
 • Kleine hoeveelheden vloeibare afvalstromen van gevaarlijke stoffen kunnen bij elkaar gevoegd worden waarbij minimaal de volgende indeling geldt:
  • Vaten voor waterige oplossingen met zware metalen
  • Vaten voor overige wateroplossingen
  • Vaten voor organische halogeenrijke oplosmiddelen
  • Vaten voor organische halogeenarme oplosmiddelen.
 • Er dient voorkomen te worden dat mengsels ontstaan die (bv. door onderlinge reacties) risico’s opleveren, zoals bijvoorbeeld zilvernitraat en ammonia.
 • Bij onduidelijkheden of onvoldoende inzicht in de inschatting van de blootstelling kan een deskundige geraadpleegd worden bijv. een arbeidshygiënist die de situatie beoordeelt door een kwalitatief onderzoek (visueel) of kwantitatief onderzoek (metingen)

Tips

 • Voer periodiek een controle uit en verwijder alle stoffen die langere tijd niet gebruikt zijn.
 • Kijk voor meer informatie over gevaarlijke stoffen op de website van PGS beheerorganisatie met een overzicht van voorschriften, eisen, criteria en voorwaarden. In de publicatiereeks wordt zoveel mogelijk op integrale wijze aandacht besteed aan arbeidsveiligheid, milieuveiligheid, de transportveiligheid en de brandveiligheid.

Bronnen: