MENU

Opslag gasflessen

Scholen beschikken over het algemeen over verschillende gassen in gasflessen. Voor het opslaan van deze gasflessen zijn specifieke normen opgesteld, omdat een verkeerde opslag kan leiden tot veiligheidsrisico’s.

Norm

In het schoolgebouw opgeslagen gasflessen leveren geen veiligheidsrisico's op.

Minimumeisen

 • Elke gasfles is voorzien van een gevaarsetiket.
 • Elke gasfles is tegen omvallen geborgd.
 • Wanneer voor een buitenopslag tegen een gevel wordt gekozen gelden de volgende eisen:
  • Gevelmuur 60 minuten brandwerend
  • 2 meter naar links, 2 meter naar rechts en 2 meter naar boven eveneens 60 minuten brandwerend en geen opslag van ander materiaal
  • Gasflessen zijn boven het maaiveld opgeslagen.
 • Een gebouw als opslagvoorziening is tenminste 60 minuten brandwerend.
 • Gasflessen met gassen met gelijksoortige gevaareigenschappen moeten bij elkaar worden opgeslagen.
 • Gasflessen worden regelmatig, doch minimaal 1 x per jaar gecontroleerd op zichtbare beschadiging of lekken. Zichtbaar beschadigde of lekkende gasflessen moeten terug naar de leverancier.
 • Er mogen geen gasflessen gebruikt worden waarvan de herkeurtermijn is verstreken.
 • De opslagruimte voldoet aan de veiligheidsvoorwaarden:
  • Vloer en dak zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal
  • Gassen kunnen zich niet onder het dak ophopen
  • De vloer moet bij een open opslagvoorziening afwaterend zijn uitgevoerd
  • Op de opslagvoorziening moet met grote letters (5 cm hoog) het opschrift ”Openen van afsluiters van gasflessen verboden” zijn aangebracht
  • Natuurlijke ventilatie moet zijn gewaarborgd.
 • Een inpandige opslagruimte heeft aan tenminste één zijde een buitenmuur met deur
 • Voor scholen die geen aardgas hebben, maar gebruik maken van propaan of butaan gelden uiteraard ook regels voor de opslag van deze gassen. (zie PGS, nr. 15) 

Bronnen:

Tips

Alternatief: er zijn gecertificeerde opslagkasten in de handel waarin 2 tot 4 gasflessen van 7 liter kunnen worden opgeslagen. Deze kunnen binnen worden geplaatst, worden aangesloten op afzuiging en voldoen aan alle brandveiligheidsnormen.

 • Er zijn kleine, direct afgezogen kasten waarin gasflessen opgeslagen kunnen worden. Voorkom hierbij wel het mogelijk ontstaan van reactieve mengsels bij lekken door scheiding aan te brengen tussen gasflessen, bijvoorbeeld in de opslag tussen zuurstof en brandstof- of waterstofflessen.
 • Kijk voor meer informatie over gevaarlijke stoffen op de website van PGS beheerorganisatie met een overzicht van voorschriften, eisen, criteria en voorwaarden. In de publicatiereeks wordt zoveel mogelijk op integrale wijze aandacht besteed aan arbeidsveiligheid, milieuveiligheid, de transportveiligheid en de brandveiligheid.
 • Als er slechts kleine hoeveelheden gas per jaar nodig zijn, is een lecture-bottle een goed alternatief.