MENU

Opslag stoffen en gasflessen

In dit onderdeel leest u over de opslag van stoffen in het lokaal, in kasten en over de opslag van gasflessen:

  • Bij verschillende vakken worden gevaarlijke stoffen gebruikt. Het opslaan van deze stoffen in het lokaal waar ze gebruikt worden, brengt veel risico met zich mee.
  • Gevaarlijke stoffen worden in speciale kasten opgeslagen en naar risico gescheiden (bijvoorbeeld zuren en logen gescheiden).
  • Scholen beschikken over het algemeen over verschillende gassen in gasflessen. Voor het opslaan van deze gasflessen zijn specifieke normen opgesteld, omdat een verkeerde opslag kan leiden tot veiligheidsrisico’s.