MENU
print

Ammonia en vet

Experiment 8, Impact natuurkunde

Je gaat zien dat vet snel verwijderd kan worden.

Wat ga je doen

  1. Neem een stukje tissue en doop deze in de boter en smeer wat uit op het horlogeglas.
  2. Neem een schoon stukje tissue en probeer het horlogeglas nu schoon te wrijven. Noteer je waarneming.
  3. Druppel nu enkele druppels ammonia op je vuile horlogeglas.
  4. Neem een schone tissue en probeer nu met ammonia je glas schoon te maken. Neem eventueel nog een druppel extra. Noteer je waarneming.

Veiligheidsmaatregelen

In de zuurkast hanteren. Alleen meer verdunde oplossingen voor leerlingen geschikt.

Materialen

Wat heb je nodig?

  • horlogeglas
  • druppelflesje met ammonia
  • boter
  • tissue’s

Stoffen

Bijzondere veiligheidsmaatregelen

Geen gevaarlijke stoffen

Reactieproducten

Geen gevaarlijke verbindingen

Opruimen

Ruim na afloop de gebruikte spullen op. Overgebleven stof terug naar docent of TOA of in het afvalvat voor overige anorganische stoffen (OAS). Kleine hoeveelheden van verdunde oplossingen mogen door de gootsteen.