MENU
print

Bepalen van een massaverhouding 1

Experiment 53, Impact 3 havo / vwo scheikunde

Bij de verbranding van ijzer ontstaat uitsluitend ijzeroxide. Je gaat bepalen in welke verhouding ijzer en zuurstof daarbij met elkaar reageren.

Wat ga je doen

  1. Weeg het lege bekerglas nauwkeurig. Noteer de massa.
  2. Stop de prop staalwol (beschouw dit als zuiver ijzer) in het bekerglas. Weeg het geheel nauwkeurig en noteer de massa.
  3. Laat je docent of TOA de staalwol aansteken met behulp van de batterij. Blaas voorzichtig tot het gloeien ophoudt. Zorg ervoor dat je niets uit het bekerglas blaast.
  4. Laat het geheel afkoelen, weeg het bekerglas met inhoud opnieuw en noteer de massa.

 

Veiligheidsmaatregelen

Materialen

Wat heb je nodig?

  • bekerglas van 250 mL
  • weegschaal
  • prop staalwol
  • batterij (9V)

Stoffen

Bijzondere veiligheidsmaatregelen

Geen gevaarlijke stoffen

Reactieproducten

Geen gevaarlijke verbindingen

Opruimen

Ruim na afloop de gebruikte spullen op.