MENU
print

Emulsie

Experiment 12, Impact 3 havo / vwo scheikunde

Je gaat de werking van zeep onderzoeken.

Wat ga je doen

  1. Doe in twee reageerbuizen een paar mL water en een paar druppels gekleurde olie.
  2. Voeg aan één buis een beetje vloeibare zeep toe.
  3. Schud beide reageerbuizen enige tijd krachtig. Hoe zien de mengsels direct na het schudden eruit?
  4. Laat de reageerbuizen een paar minuten staan. Welk verschil zie je?

Veiligheidsmaatregelen

Materialen

Wat heb je nodig?

  • gekleurde olie
  • vloeibare zeep
  • rekje met reageerbuizen
  • twee reageerbuisstopjes
  • spuitfles met water

Stoffen

Bijzondere veiligheidsmaatregelen

Geen gevaarlijke stoffen

Reactieproducten

Geen gevaarlijke verbindingen

Opruimen

Ruim na afloop de gebruikte spullen op.