MENU
print

Fotografie vroeger

Experiment 41, Impact 3 havo / vwo scheikunde

In de ze proef bekijk je reacties in het ouderwetse fotoproces.

Wat ga je doen

 1. Vul een reageerbuis voor ongeveer 1/3 met zilvernitraatoplossing
 2. Voeg een even groot volume keukenzoutoplossing toe.
 3. Noteer je waarneming. Het vaste reactieproduct is zilverchloride. Dit zout kan gebruikt worden als lichtgevoelig materiaal op fotopapier.
 4. Maak de ontstane suspensie homogeen door een paar keer overgieten en verdeel deze over drie buizen.
 5. Schuif de koker snel om buis 1.
 6. Voeg aan buis 2 zoveel fixeer toe tot geen verandering meer optreedt. Noteer je waarneming.
 7. Laat buis 1 en buis 3 (buis 1 dus met koker) een half uur staan. Schuif daarna de koker van de buis. Vergelijk de inhoud van beide buizen.
 8. Voeg aan buis 3 evenveel fixeer toe als bij buis 2. Welk verschil zie je tussen beide buizen?

Veiligheidsmaatregelen

Materialen

Wat heb je nodig?

 • rekje met reageerbuizen
 • koker van stevig zwart papier die precies om een reageerbuis past.
 • zilvernitraatoplossing
 • keukenzoutoplossing
 • natriumthiosulfaatoplossing (in de fotografie meestal ‘hypo’ of ‘fixeer ‘ genoemd.

Stoffen

Bijzondere veiligheidsmaatregelen

Geen gevaarlijke stoffen

Reactieproducten

Geen gevaarlijke verbindingen

Opruimen

Ruim na afloop de gebruikte spullen op.