MENU
print

Geleidingsvermogen van zure oplossingen

Experiment 8.3, Chemie Overal 3 havo

geleiding,

Geleidt een zure oplossing elektrische stroom? 

 1. Bouw de opstelling zoals is afbeeld in figuur 8.10 van het leerboek en meet de geleidbaarheid van het geconcentreerde azijnzuur.
 2. Zet de magneetroerder aan. Voeg met een spuitfles voorzichtig langs de wand van het bekerglas demiwater toe terwijl je de geleidbaarheid blijft meten. Noteer de meetgegevens.
 3. Herhaal onderdeel 1 en 2 voor de geconcentreerde waterstofchloride-oplossing.
 4. Meet nu de geleidbaarheid van de azijnzuuroplossing (1M) en daarna de geleidbaarheid van de waterstofchloride-oplossing (1M). Noteer de meetgegevens.

Veiligheidsmaatregelen

 • De docent of TOA voert dit experiment in de zuurkast uit.
 • De docent of TOA draagt handschoenen bij het werken met 38% waterstofchloride en 98% ijsazijn.
 • Een leerling werkt zelf niet met 38% waterstof-chloride en 98% ijsazijn.
 • Welke veiligheidskaart(en) raadpleeg je voordat je begint?

Materialen

 • 4 Bekerglazen van 150 mL
 • Opstelling met koolstofelektroden, batterij en ampèremeter
 • Magneetroerder
 • Roermagneetjes
 • 50 mL Geconcentreerd waterstofchloride van 38%
 • 50 mL Geconcentreerd azijnzuur (ijsazijn, 98%)
 • Waterstofchloride-oplossing (1M)
 • Azijnzuuroplossing (1M)
 • Spuitfles met demiwater (of gedestilleerd water) 

Stoffen

Bijzondere veiligheidsmaatregelen

Geen gevaarlijke stoffen

Reactieproducten

Geen gevaarlijke verbindingen

Opruimen

Ruim de gebruikte materialen op en laat je werkplek schoon en netjes achter.