MENU
print

XXX

nummering wordt door admin gedaan., Vrije proeven

combinatie,

Hier wordt de proef beschreven.

Dik gedrukt het doel van de proef,

daarna als een soort kookboek de instructie van de proef. Alle handelingsdelen dus.

Geen opgaven of uitwerkingen. daar is deze site niet voor bedoeld.

Docent / TOA

In dit tekstblok kan worden opgenomen welke voorbereiding er getroffen moet worden door de TOA en/of docent in het lokaal.

Bijvoorbeeld plaatsen van een verrijdbare zuurkast, aansluiten puntafzuiging, extra verversing van lucht(afzuiging lokaal hoger en ramen/roosters open zetten. Aanbieden van persoonlijke veiligheidsmiddelen, etc.

Veiligheidsmaatregelen

Instructie aan de leerlingen waarbij gevaren worden duidelijk gemaakt en maatregelen ten behoeve van de veiligheid worden opgesomt. Zoals inzet persoonlijke veiligheids middelen(haar opbinden, handschoenen, etc.), welke middelen worden ingezet(kroezentang, reageerbuisknijper, ophalen in afgeloten reageerbuis/erlenmeyer, etc.)

Materialen

Hier komt de opsomming van de materialen. Dus wat is er per leerlingset nodig voor dit experiment.

Stoffen

Bijzondere veiligheidsmaatregelen

Geen gevaarlijke stoffen

Reactieproducten

Opruimen

Hier komt de instructie hoe de gebruikte materialen moeten worden opgeruimd. Tevens hoe de gebruikte stoffen moeten worden opgeruimd. Welk afvalvat bijvoorbeeld.