MENU
print

Leerling

Omschrijving

Wit kristallijn poeder. Bij verhitting verlies van kristalwater. Goed oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: max. 100 gram.

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen kan in een open reageerbuis of schaaltje.
Waar
Mag in het lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken; spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

Bijtend voor de ogen en de ademhalingsorganen. Irriterend voor de huid. Kan bij inslikken o.a. buikpijn, diarree en verlamming in armen en benen veroorzaken.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor zware metalen (ZM).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen, bij klachten naar ziekenhuis (laten) brengen.

Huid/kleding

Huid afspoelen met veel water.

Gemorst

Vaste stof zoveel mogelijk opscheppen. Water toevoegen en dan opdweilen.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.