MENU
print

Welke reacties verlopen als je een zuur toevoegt aan een base?

Reactie C

 1. Nummer drie reageerbuizen met C1, C2 en C3 en vul ze elk met circa 2 cm verdund zwavelzuur. Voeg aan iedere buis 3 tot 4 druppels BTB toe.
 2. Druppel met een pipetje zoveel natronloog bij het verdunde zwavelzuur in buis C1 tot de kleur van de indicator omslaat.
 3. Pipetteer bij het verdunde zwavelzuur in buis C2 circa 2 cm bariumchloride-oplossing. Noteer de kleur van BTB voor en na het toevoegen van de bariumchloride-oplossing.
 4. Voeg een spatelpunt magnesiumcarbonaat aan buis C3 toe en noteer je waarnemingen.

Reactie D

 1. Vul de erlenmeyer met circa 20 mL demiwater en voeg hieraan 3 tot 4 druppels FFT toe.
 2. Voeg een schepje magnesiumoxide toe en noteer je waarnemingen.
 3. Druppel er met een pipetje zoveel verdund azijnzuur bij tot de kleur van de indicator omslaat.
 4. Zwenk de erlenmeyer flink tot de kleur van de indicator weer omslaat.

Veiligheidsmaatregelen

 • Werk volgens de gebruikelijke veiligheidsregels.
 • Werk met verdunde zwavelzuur, niet zelf verdunnen.
 • Werk met verdunde azijnzuur, niet zelf verdunnen.
 • Gemorste oplossingen opvegen met adsorberend papier.

Materialen

Reactie C

 • 3 reageerbuizen
 • 2 pipetjes
 • spatel
 • broomthymolblauw (BTB)
 • verdund zwavelzuur (0,05 M)
 • natronloog (0,1 M)
 • bariumchloride-oplossing (0,1 M)
 • magnesiumcarbonaat

Reactie D

 • erlenmeyer van 100 mL
 • spatel
 • fenolftaleine (FFT)
 • pipetje
 • verdund azijnzuur (1,0 M)
 • magnesiumoxide
 • demiwater (of gedestilleerd water'

Stoffen

Bijzondere veiligheidsmaatregelen

Geen gevaarlijke stoffen

Reactieproducten

Geen gevaarlijke verbindingen

Opruimen

Oplossingen die bariumionen bevatten worden apart ingezameld(zware metalen). De andere oplossingen mogen in de gootsteen weggespoeld worden. Ruim de gebruikte materialen op en laat je werkplek schoon en netjes achter.