MENU

Chemische stoffen

403 chemische stoffen gevonden

Download als Excel
Corrosief Gevaarlijk voor het aquatisch milieu Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
Gevaarlijk voor het aquatisch milieu Irriterend, sensibiliserend, schadelijk Oxyderend
Gevaarlijk voor het aquatisch milieu
Corrosief Gevaarlijk voor het aquatisch milieu Irriterend, sensibiliserend, schadelijk

Zoutzuur 1 mol/l - 1 N standaardoplossing

Identificatie Gew.-% Indeling overeenkomstig GHS Zoutzuur...% CAS No 7647-01-0 3-<4 Met. Corr. 1 / H290 Skin Corr. 1B / H314 Eye Dam. 1 / H318 STOT SE 3 / H335 EC No 231-595-7 Pictogrammen Noten B(a) GHS-HC IOELV
Corrosief

Zoutzuur 37 %, Ph.Eur. rokend

Identificatie Gew.-% Indeling overeenkomstig GHS Zoutzuur...% CAS No 7647-01-0 > 32 - 37 Met. Corr. 1 / H290 Skin Corr. 1B / H314 Eye Dam. 1 / H318 STOT SE 3 / H335 EC No 231-595-7 Pictogrammen Noten B(a) GHS-HC IOELV
Corrosief Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
Corrosief

Zwavelzuur 0,5 mol/l - 1 N standaardoplossing

Identificatie Gew.-% Indeling overeenkomstig GHS Zwavelzuur ...% CAS No 7664-93-9 4-<5 Met. Corr. 1 / H290 Skin Corr. 1A / H314 Eye Dam. 1 / H318 EC No 231-639-5 Pictogrammen Noten B(a) GHS-HC IARC: 1 IOELV RoC "Known"
Corrosief
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21