MENU

Chemische stoffen

222 chemische stoffen gevonden

Download als Excel

Fumaarzuur

C2H2(COOH)2, trans-ethyleendicarbonzuur, trans-buteendizuur, fumaric acid

Glycerol

HOCH2CH(OH)CH2OH, 1,2,3-propaantriol, 1,2,3-trihydroxypropaan, glycerine, glycerol

Glycine

H2NCH2COOH, aminoazijnzuur, aminoethaanzuur, amino acetic acid

Glycol

HOCH2CH2OH, 1,2-ethaandiol, ethyleenglycol, ethylene glycol

Heptaan

C7H16, n-heptaan, n-heptane

Hexaan

C6H14, n-hexaan, hexane

Gevaarlijk voor het aquatisch milieu Irriterend, sensibiliserend, schadelijk Lange termijn gezondheidsgevaarlijk Ontvlambaar

Jood

I2, jodium, iodine

Joodwater

I2-oplossing in water, aqueous iodine
Corrosief
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12