MENU

Chemische stoffen

222 chemische stoffen gevonden

Download als Excel

Koper(ii)sulfaat

CuSO4.5H2O, kopersulfaatpentahydraat, blauw vitriool, copper sulfate

Kwik

Hg, kwikzilver, mercury

Kwik(ii)thiocyanaat

Hg(SCN)2, kwik(II)rhodanide, kwik(II)sulfocyanaat, mercury(II) thiocyanate
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12