MENU

Chemische stoffen

222 chemische stoffen gevonden

Download als Excel

Lood(ii)acetaat

Pb(C2H3O2)2.3H2O, loodacetaattrihydraat, loodsuiker, lead(II) acetate

Loodmenie

Pb3O4, menie, red lead; lead tetroxide

Loodperoxide

PbO2, lood(IV)oxide, loodsuperoxide, lead(IV) oxide

Mangaandioxide

MnO2, mangaan(IV)oxide, bruinsteen, manganese dioxide

Melkzuur

CH3CHOHCOOH, 2-hydroxypropaanzuur, 2-hydroxypropionzuur, lactic acid

Methanol

CH3OH, methylalcohol, houtgeest, carbinol, methanol

Methylacetaat

CH3COOCH3, azijnzure methylester, ethaanzure methylester, methyl acetate

Mierezuur

HCOOH, hydrogeencarbonzuur, methaanzuur, formic acid

Naftaleen

C10H8, naftaline, teerkamfer,naphtalene

N-amylacetaat

CH3COOC5H11, azijnzure n-amylester, n-pentylacetaat, 1-pentylethanoaat, n-amyl acetate
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12