MENU

Chemische stoffen

217 chemische stoffen gevonden

Download als Excel

Koper(ii)sulfaat

CuSO4.5H2O, kopersulfaatpentahydraat, blauw vitriool, copper sulfate

Kwik

Hg, kwikzilver, mercury

Kwik(ii)thiocyanaat

Hg(SCN)2, kwik(II)rhodanide, kwik(II)sulfocyanaat, mercury(II) thiocyanate

Lood(ii)acetaat

Pb(C2H3O2)2.3H2O, loodacetaattrihydraat, loodsuiker, lead(II) acetate
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11